Gula och lila orkidéer omgivna av grönt gräs.

Det här gäller i reservatet

C Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att
färdas och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Utöver vad som gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

  1. avsiktligt störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, drönarflyga eller på nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande).
  2. plocka eller samla in växter, alger, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  3. övernatta i tält, hängmatta, vindskydd eller dylikt samt att ställa upp husvagn eller husbil på annat än därför anvisade platser. På de anvisade platserna får man övernatta max 1 dygn i följd.
  4. för längre tid än 1 dygn i följd förankra med båt. Undantag gäller för de som hyr båtplatser och har sina båtar förankrade vid de för ändamålet iordningställda båtplatserna.
  5. framföra motordrivet fordon på annat än därför avsedda vägar och platser på ett störande sätt orsaka ljud.
  6. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  7. elda eller grilla annat än på eldplatser iordning- ställda av reservatsförvaltningen och endast med den ved som tillhandahålls av reservatsförvaltningen vid dessa eldplatser. Förbudet inkluderar även användandet av engångsgrill. Friluftskök som drivs med gas eller flytande bränsle får användas om dessa används på ett brandsäkert sätt.
  8. anordna tävlingar, lägerverksamhet eller sådana friluftsaktiviteter som kan påverka känslig natur, utan att samråd skett med förvaltaren.

Ovanstående föreskrifter under C är undantagna för hyresgäster som hyr permanentboende eller sommarboende inom sina respektive tomter, där istället hyresvillkoren gäller.
Ovanstående föreskrifter under C är även undantagna inom Sandviks campingområde, där campingens ordningsregler gäller.


Nynäs naturreservats egna regler och policy

Vindskydd
Vindskyddet vid Björkens östra sida ligger intill Sörmlandsleden och vindskyddet vid Lerviken ligger längs med Sörmlandsleden på en udde vid Tvären strax söder om Sandviks camping. 

Husbil & husvagn
Det är endast tillåtet att ställa upp husvagn eller husbil på  den anvisade platsen på parkeringen vid Brevik samt Sandviks camping.

Tälta
Det är endast tillåtet att övernatta i tält inom reservatet på anvisade platser vid Breviks parkering och vid Sandviks camping. 

Sandviks camping
Vid reservatets sydöstra del vid havet ligger Sandviks camping och här kan du tälta, ställa upp husvagn eller husbil mot en avgift. Här finns också en modern servicebyggnad. 
För mer info: 0156-410 09

Stugor och vandrarhem
På Nynäs finns också olika alternativ för korttidsboende med självhushåll samt ett vandrarhem vid slottsområdet. 

Fiske
Det behövs inget fiskekort för att få fiska inom de tillåtna sjöområden som ligger inom reservatet. Det är inte tillåtet att lägga i båt i reservatets sjöar eller vattendrag och inte heller tillåtet att fiska från medhavd kanadensare eller annan flytande farkost i reservatets sjöar eller vattendrag.

Rundbosjön: Här får du fiska från land och från de roddbåtar som går att hyra via vandrarhemmet Bränneriet. El- eller bränslemotor är inte tillåtet att använda. Vinterfiske på is är endast tillåtet med pimpelspö som handredskap.

Trobbofjärden: Här får du fiska från land inom den del av Trobbofjärden som ligger inom reservatet. Vinterfiske på is är inte tillåtet. 

Tvären/havet: Här gäller fritt handredskapsfiske.

Stäksundets fördämning: Här är det fiskeförbud enligt vattendom. Förbudet gäller 100 m uppströms fördämningen och till sundets mynning i Tvären.

Gisesjön, Björken, Stora Frillingen och Lilla Frillingen: I alla dessa sjöar är det fiskeförbud inom den del av sjöarna som ligger inom reservatet.

Cykel
Näckrosleden och Sverigeleden går genom reservatet och det är endast tillåtet att cykla på de befintliga vägar och grusvägar som går igenom reservatet. Det är enligt reservatets policy inte tillåtet att cykla i skogsmark, på öppen åker- eller betesmark, inte heller på Sörmlandsleden eller de blåmarkerade lederna som finns inom reservatet.

Att kontakta vid frågor:

Stephan Gäfvert
Reservatsförvaltare i Nynäs Naturreservat