En stor havsörn flyger med utsträckta vingar mot en blå himmel

Nynäs Naturreservat

Du är framme vid ett av Sörmlands största naturreservat. Landskapet öppnar upp sig vid dina fötter. Vilken väg ska du ta idag?

Kanske går du mot kusten, där klipporna dyker ikapp ner i havet. Eller mot myrarna, som kantas av tysta träd. Kanske styr du stegen mot en av de många sjöarna, med vatten som är så där sagolikt glasklart. Nu pirrar det lite i magen. Den här dagen är din, och du kan göra vad du vill med den.

Naturreservatet kring Nynäs slott bildades 1971 och är, med sina 3 823 hektar, ett av Sörmlands största. Idag förvaltas och sköts reservatet av Sörmlands Naturbruk, en del av Region Sörmlands kultur- och utbildningsförvaltning.

 

En gråbrun gräshoppa sitter i grön mossa
Har du tur hör du ljudet från en annorluna musikant, den rödlistade Trumgräshoppan.

 

En mångfald av naturtyper

I naturreservatet finns både produktionsskogar och naturskogar, äldre skogar som lämnats att utvecklas på egen hand. Här finns också flera gamla hagmarker, som du bland annat hittar vid Litselby, Långmaren och Sandvik.  I flera av naturbetesmarkerna kan du finna den ovanliga blomman fältgentiana. Flera orkidéarter finns också i området, bland annat  den fridlysta "Adam och Eva".

I reservatets naturbetesmarker är insektslivet rikt och utmed vägkanter samt vid torra backar ses ofta olika fjärilar. Från ängsmarker utmed kusten och vid museigården Långmaren kan du under den senare delen av sommaren höra ljudet från en ovanlig musikant. Trumgräshoppan har nämligen fått sitt namn av det trummande läte. Arten är rödlistad vilket innebär att den riskerar att försvinna i Sverige. Därför är vi extra glada att den har bosatt sig just här!

 

En mossbeklädd uppförsbacke med träd i bakgrunden.
Nynäs naturreservat bjuder på en vacker och omväxlande natur.

 

Är du nyfiken på att veta mer?

Klicka dig gärna vidare här på vår hemsida, där tipsar vi om allt från  vandringsleder till reservatsföreskrifter. Hos Länsstyrelsen Södermanland finns mer information kring vår flora och fauna. Deras hemsida når du enkelt här (extern länk)

 

Bra att veta

  • Skyddsår: 1971
  • Areal: 3823 hektar
  • Karaktär: Barrnaturskog, naturbetesmark, skärgård
  • Kommun: Trosa och Nyköping
  • Förvaltare: Region Sörmland
  • Skyddsområde: Naturreservat