En grön traktor kör på ett dammande fält.

Nynäs gård

Du kan praktiskt taget höra det historiska smattret av klövar, vagnar som dras och glada tillrop när du kliver ut på vår gård. Så länge vi – och historieböckerna – kan minnas har jordbruket varit grundläggande för våra trakter.

Vid mitten av 1600-talet, den tid då det nuvarande slottet på Nynäs byggdes, var ca 90 procent av Sveriges befolkning bönder. I Sörmland var länge adeln den dominerande jordägaren och storgodsens marker brukades av arrendebönder och torpare. Detta har satt sin prägel på såväl landskap som bebyggelse och människor. Och även om Sverige har förändrats en hel del sedan 1600-talet, då majoriteten av landets befolkning var bönder, är jordbruket vi bedriver på Nynäs fortfarande viktigt. Både för vår verksamhet och för kulturlandskapet i stort. 

Ett miljövänligt jordbruk

Idag använder Öknaskolans ambitiösa elever gården som sitt klassrum. De hjälper till med jordbruket och nyttjar de 280 hektaren för att odla spannmål och fodergrödor. Och som med allt annat på Nynäs är vi noga med att göra det på ett sätt som är snällt mot vår omgivning. Ja, så pass snällt att all vår växtodling är kravmärkt. Från och med april 2007 är nämligen all växtodling på Nynäs kravgodkänd. 

 

Tre ljusa kor står på en ängsmark med vatten i bakgrunden.
Dikorna- våra allra bästa naturvårdare.

Naturbetesmark

Att förvalta kulturbetesmarker och åkermarker är ett av våra allra största uppdrag. Där huserar hundratals växter, svampar, insekter och andra djur. 180 hektar betas för närvarande av omkring 180 dikor och kalvar samt ett antal får. Våra djur är de absolut bästa naturvårdarna som ser till att marken behåller sin biologiska mångfald med en stor artrikedom och inte växer igen.

Skogsbruk

Skogsbruket var ursprungligen inriktat på att tillgodose godsets egna behov av ved och virke. På 1950-talet började moderniseringen på allvar och försäljningen av massaved och timmer blev en allt viktigare del av gårdens ekonomi. Skogen är också idag en viktig resurs på Nynäs, men man har beslutat att skogsbruket här skall bedrivas med varsamhet och främst i landskapsvårdande syfte.

Vissa områden lämnas helt orörda och här finner man flera så kallade nyckelbiotoper. En nyckelbiotop är ett naturområde med en speciellt känslig miljö som är helt nödvändig för vissa växt- och djurarters överlevnad. Läs gärna vidare under fliken "Reservatet".

 

Bra att veta

Nynäs är en publik visningsgård och vi tar gärna emot förbokade besök i mån av tid.

Har du frågor kring våra djur eller odlingsmarker är du välkommen att kontakta:

Henrik Rudberg
Ladugårdsförman
070 - 508 40 14
henrik.rudberg@oknaskolan.se