En parkmiljö med olika träd, gräsmatta och ett gult slott med svart tak.

Tänka med jorden

Året runt

Tänka med jorden är en experimentell plats där konstnärer, ungdomar och publik kan mötas i frågor kring hur vi lever i, använder och värnar om vårt omgivande landskap.

Konstprojektet Tänka med jorden utgår från Nynäs slott genom att betrakta dess mer än 800-åriga historia, det omgivande jordbrukslandskapet och 3266 hektar stora naturreservat som en potentiellt kritisk plats för reflektion kring människans plats på jorden.

Här utvecklas nya konstverk i dialog med platsen av inbjudna konstnärer, vissa permanenta, andra mer tillfälliga. Över tid lägger de grunden för en levande skulpturpark som baseras på kollektiva processer och konstpedagogiska övningar. Ambitionen är att skapa ett gemensamt (om-)tänkande kring människans hantering av det omgivande landskapet. Med en undersökande blick på maktrelationerna inom herrgårdskulturen som präglat platsen under århundraden uppstår nya samtal mellan konstnärer, skribenter, elever, personal och publik.

Ett projekt av Art Lab Gnesta i samarbete med Nynäs slott och Sörmlands museum, med stöd av Kulturrådet och Region Sörmland.

 

Projektår 2024

Kronhjorten som maktsymbol och mytologisk varelse, och dess närhet till kronans och adelns jakt- och militärkultur i de sörmländska landskapen, har varit utgångspunkten för konstnären Mariana Silva Varelas samarbete med elever i Gnesta Waldorfskola under våren. Djupt inne i slottets källare visas utställningen Parforce med ett stort, textilt verk av konstnären, flankerat av elevernas medeltida guldbroderier.

Projektår 2023

Konstnären Åsa Elzén har sedan 2021 återkommit till Nynäs slott med ett särskilt intresse för hur vattnet rör sig genom det omgivande landskapet. 2023 presenteras hennes nya konstverk i en utställning som utgår från ett av slottets källarrum. Utställningen gar stängt för säsongen.

Konstnären Sara Ekholm Erikssons arbete rör frågor om djup tid och material som sten och glas. Hennes skulpturer bildar en sorts geologiskt minne som påminner om människans förgänglighet. Under våren 2023 har hon samarbetat med elever från Hedebyskolan i Vagnhärad som involverats i produktionen av det nya konstverket.

 

Projektår 2022

Projektets första år presenterades nyproducerade verk av konstnärerna i (P) Art of the Biomass och konstnärsduon Kultivator.

Vid den gamla almen intill Nynäs köksträdgård har konstnärerna i Kultivator tillsammans med elever från Öknaskolans naturbruksgymnasium byggt, flätat och vävt fram ett slott för biologisk mångfald. Ur gammal sly och ved reser sig nu ett nytt slott i skuggan av det gamla. Här kan bland annat harar, fåglar och småkryp söka sin tillflykt. Den biologiska mångfalden är oerhört viktig för naturens grundläggande funktioner, som pollinering och rening av luft och vatten.

Under valborgsmässoafton skapade besökare och konstnärerna (P)Art of the Biomass samt forskningsprojektet Humus economics en ny valuta: jordmynt på finansminister Johan August Gripenstedts gamla gödselbacke. Mynten fick sedan sin plats som en jordskulptur i köksträdgården för att 2023 vändas ned i odlingarna!