Tillgänglighetsredogörelse nynasslott.se

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda Nynäs slotts webbplats och ta del av dess innehåll. På den här sidan beskriver vi hur nynasslott.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad ska du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Nynäs slott som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på nynasslott@nynasslott.se

All inkommen e-post läses, men svarstiden variera beroende på arbetsbörda. E-post som inkommer på kvällar och helger läses normalt nästa helgfria vardag.

 

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Anmäl brister på webbplatsen till nynasslott@nynasslott.se

 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (extern länk)

 

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 

Det saknas ljudbeskrivningar (syntolkningar) av filmer.

I detta fall har vi kommit överens om att arbetet att syntolka är oskäligt betungande arbete (12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service). Möjligheten att kontakta oss och be om en syntolkning eller anpassad tillgänglighet finns alltid.

 

Redogörelsen uppdaterades den 12 april 2023.