Avstängd led: Stäket-Nynäs brygga

Publicerad 2023-08-21

Stäket-Nynäs brygga

På grund av det stora antalet döda träd, är leden mellan Stäket-Nynäs brygga avstängd tills vidare. Skyltar är utplacerade i anslutning till ledens start.

Etapp 53

På grund av höga vattenflöden i området mellan museigården Långmaren och Litselby gård har etapp 53 omdirigerats enligt kartan. Följ rödstreckad markering längs med grusvägen mellan väg 219 och museigården Långmaren och Karlfors kvarn vid ledhänvisning för etapp 54.

 

Karta över omledning av sörmlandsleden