Upptäck!

Vandringsleder och strövområden

Ut på upptäcktsfärd!

I Nynäs naturreservat finns förutsättningarna för naturnära upplevelser. Informationstavlor visar var du är och vilka äventyr som väntar runt kröken.

Markerade strövstigar leder dig raka vägen ut i naturen -och tillbaka igen. Allt från kortare promenader till en tremilavandring längs Sörmlandsleden. Packa gärna upp din matsäck vid ett rast bord eller gör upp en eld vid en grillplats. Man får god aptit av frisk luft och motion!

En bra överblick över reservatet med strövstigar och leder får du i vår kartfolder.
I den finns också en hel del intressant information om naturen, sevärdheter och annat. Beställ den gärna via e-post så kan vi skicka den mot portoavgift till dig.    

Några turförslag

Sörmlandsleden, en av Europas längsta natur- & kulturleder passerar igenom Nynäs naturreservat. Om du inte vill vandra alla dess ca 100 mil kan du förslagsvis välja någon av etapperna 51, 52 eller 53 som alla ligger helt eller delvis inom reservatet. Genom anslutningssträckan 50:1 mellan Frillingmossen och sjön Björken bildas också en rundslinga som sammanlagt mäter ungefär 30 km. Möjlighet till övernattning finns bland annat i de enkla men mysiga Månbackenstugorna i reservatets nordvästra del. Se vidare information under logi. Etappbeskrivningar och detaljerade ledkartor kan du få genom föreningen Sörmlandsleden. Karta: Sörmlandsledens rundslinga i Nynäsreservatet
Länk till föreningen Sörmlandsledens hemsida: www.sormlandsleden.se

Bland de kortare rundslingor som finns på Nynäs kan till exempel rekommenderas en promenad längs Lövnäsudden vid Sandviksbadet (ca 1 km), Röstensleden straxt intill (ca 1,5 km) eller den spännande leden runt Furholmen (ca 2,5 km) där det också finns en anslutningsstig till fågeltornet vid Trobbofjärden. Utmed furholmenslingan kan du bland annat se resterna av gömmor för sjöflygplan från andra världskrigets dagar.
   

Skogen som lärobok

OBS: under 2012 - 2013 är Skogs & Virkesstigens skyltar och markeringar nedtagna för översyn. 

Skogs & Virkesstigen (sammanlagt ca 2 km) är ett perfekt alternativ för dig som vill ta en promenad i slottets närmaste omgivning. Utsikten från Mummerberget vill du inte missa! Här kan du samtidigt lära dig en hel del intressanta saker om våra vanligaste träd och vad man kan använda dem till. Stigen startar vid slottets besöksparkering (vid informationstavlan) och är utmärkt med blå markeringar. Här och var längs stigen finner du skyltar med namnen på olika trädsorter och mer information om dessa hittar du i ett litet gratishäfte som finns att ta i en blå låda vid informationstavlan där stigen startar. Du kan även beställa häftet direkt från oss mot portokostnad.
Maila: nynasslott@nynasslott.se

Tips: för dig som vill veta mer om våra olika träd, träslag och deras användning som slöjdmaterial rekommenderar vi hemsidan www.slojdeniskogen.se   

För dig som upptäcker Sverige på cykel

Näckrosleden och Sverigeleden är namnen på de två särskilda cykelleder som också passerar genom Nynäs. Sverigeleden är sammanlagt närmare 260 mil lång och dess huvudsträckning löper från Helsingborg i söder till Karesuando i norr. Näckrosleden är ca 70 mil lång och är dragen i en slinga runt Södermanland, med flera tvärgående etapper.

Mer information om dessa cykelleder kan du hitta via länkarna nedan:

Näckrosleden

Sverigeleden

"Torrfura"

Ovanför Hundkroksviken.