Upptäck den levande naturen på Nynäs!

Från gammelgran till skogsviol

Är du växtintresserad har du hittat helt rätt. Inom reservatets gränser har man hittills identifierat ca 250 olika växtarter, från våra vanligaste gräs till vackra orkideer och rena rariteter som exempelvis fältgentiania. I reservatet dominerar barrskogen, framförallt gran men även tall.

Utmed reservatets kustområde breder ett av länets största lövskogsområden ut sig, här och var uppbrutet av ängar och beteshagar.
I närheten av slottsparken finns kastellbackens ekhagar och inte långt därifrån stora hassellundar. En alldeles särskild flora finner du i anslutning till Nynäs talrika moss- och myrmarker.

Om du vill lära dig mer om våra vanligaste trädarter och deras användningsområden, rekommenderas en lärorik promenad längs Nynäs Skogs- och Virkesstig, som startar vid besöksparkeringen.

Ormbär

Vilda möten

Området är rikt på vilt och chansen för minnesvärda möten med våra fyrbenta vänner är särskilt stor i gryning och skymning. "Skogens konung", älgen, vandrar liksom rådjuren vant i Nynäs marker och under senare år har även stammen av såväl vildsvin som kronhjort ökat betydligt. Räven och grävlingen rör sig mest efter mörkrets inbrott. En litet ovanligare invånare är bävern, som finns i kärret alldeles nära slottet och längs vattendragen mellan insjöarna.

Den variationsrika och förhållandevis ostörda miljön lockar också till sig en mängd olika fågelarter. Speciellt Trobbofjärden bjuder på fina livsmiljöer för fåglarna och på fina upplevelser för den fågelintresserade. Från mars till slutet av sommaren sjuder här av liv. Här finns sjöfågel som exempelvis vigg, knipa, stor- och småskrake. Inte sällan får man också se skärgårdens stoltaste flygare, havsörnen cirkla runt i skyn. Från fågeltornet på Furholmen har man en fin utsiktsplats över sjöfåglarnas domäner.

Vid bäcken och kanalen intill Nynäs slott finns strömstaren, hägern och den färgsprakande kungsfiskaren. I gammelskogarna trivs gröngölingen, större hackspetten och spillkråkan. En mycket speciell upplevelse, för den morgonpigge, är vårens orrspel vid sjön Stora Frillingen. När dagsljuset tonar bort kan man höra storlommens vildmarkssång eka över Gisesjön.

Myllrande insekter

Den artrika växtligheten i Nynäsreservatet lockar till sig många olika insekter, både vanliga och mer sällsynta. På ängarna, utmed dikesrenarna och i hagmarkerna finns utmärkta möjligheter att upptäcka olika fjärilsarter.
I områdena med riktigt gammal lövskog trivs många sorters skalbaggar och deras larver.

En sällsynt invånare som du har goda chanser att få syn på vid Långmaren och i närheten av kastellbacken vid slottsparken under sensommaren är Trumgräshoppan. Den är större än andra gräshoppsarter och märks genom sitt trummande läte och röda flygvingar. Arten är rödlistad (dvs riskerar att försvinna) och idag endast känd på fem platser i Sörmland.

Amiralfjäril

Älghopp