Det här händer på Nynäs

Gärdsgårdskurs 25 – 27/8

  • Datum: 25 – 27 aug, 2017

Lär dig bygga gärdsgård - Tredagarskurs på Långmaren 25 - 27 augusti.

Vi lär oss bygga traditionell mellansvensk långgärdsgård, från materialbearbetning till uppsättning. Vi går igenom bindning med såväl vidjor som tråd. Kursledare: Lasse Pettersson, pensionerad lantbrukare och ansvarig för det kulturhistoriska markbruket vid Långmaren.

Du kan välja att gå del av kursen eller alla tre dagarna. Första dagen ägnas huvudsakligen åt materialinsamling och bearbetning.
 
Anmälan senast 13/8 till: nynasslott@nynasslott.se. Ange namn, personnummer, epost och telefon. Glöm inte ange om du avser gå hela kursen (fre - sön) eller vilka dagar du tänker delta.

Kursavgift 600 kr/dag inklusive kurslitteratur ("Gärsgår'n i vårt landskap" av Sten Hagander). Förtäring ingår inte -ta med egen matsäck. Kursavgiften faktureras.
 
Välkommen!Langmarengardsgard_600px