Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 08 feb, 2018

Naturvårdshuggning på Långmaren

naturvardshuggning

Elever från Öknaskolan har arbetat med naturvårdshuggning av skogsbryn på Långmaren i kursen skogsskötsel, vilket de har som individuellt val i sin utbildning vid jakt- och viltvårdsinriktningen. Detta är ett samarbete med Länsstyrelsen i Sörmlands län.
Tillsammans med sin lärare Göran Strand, genomfördes huggningen en dag i slutet av januari. Eleverna är Jonathan Nordqvist, Joakim Ellener Landberg och Samuel Ernebrink.

Området som består av skog och delvis öppen mark och har en gång i tiden varit skogsbete där Ivar på Långmaren hade sina djur betande.

Stephan Gäfvert
Naturreservatsansvarig