• eld
 • slottet ext framifran
 • top_gisesjön
 • top_bad
 • top_mat
 • top_kossor
 • top_guidning
 • bad
 • friherrinnan
 • top_langmaren1
 • top_inredning ää
 • top_hallbarthemma

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 05 maj, 2017

Naturvårdsbränning i Nynäsreservatet 2018

Som en del av skötseln av Nynäs naturreservat genomför Länsstyrelsen i samarbete med Landstinget naturvårdsbränningar i området. Syftet med bränningarna är att gynna växter och djur som är beroende av den miljö som naturliga skogsbränder skapar.

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information att läsa.