• top_nynashostkok
  • top_nynasgardhost

Nynäs - en plats för alla

Publicerad: 10 mar, 2017

Information till hyresgäster

Pågående och kommande arbeten inom Nynäs naturreservat.

Öknaskolans naturbrukselever friställer ekar, grova aspar samt tallar (framtidsfuror) i reservatets norra del, strax söder om vägen mot Långmaren. Detta sker genom att yngre granar som växer upp i äldre träd plockas bort för att de ska kunna gynnas och sparas för framtiden I anslutning till detta kommer även gallring ske.

Vid Karlfors täppa är ett område på 4 ha anmält för avverkning vilket är godkänt av Skogsstyrelsen. I anslutning till detta kommer även en gallring där att ske. Dessa skogsåtgärder kommer att utföras under mars - april, inför detta kommer förberedelse för upplägg av timmer ske vid anslutning till vägen in till Karlfors täppa.

Skogsåtgärderna följer aktuell skogsbruksplan samt sker i samarbete med Skogssällskapet och i samråd med Länsstyrelsen.

Vid frågor angående detta, kontakta

Lotta Lindberg -Thompson
070-609 10 06